Liên hệ

Địa chỉ chúng tôi: 83 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email chúng tôi: nhahangkobe.vn@gmail.com

Điện thoại: 0888 099 000

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Chủ nhật từ 07:00 đến 23:00